Site icon Life Designer Bible

Getting ready…

Markeringspennan dissekerar vår bibel – Tim Ferriss sammanställning över sina hundratals samtal med ”woldclass performers” och deras främsta rutiner och vanor – i jakten på experiment som vi ska utföra för att utröna om de är möjliga att utföra för två ordinary men som oss, och vilken effekt de ger.

 

 

Exit mobile version